Trường MN Bản Nguyên được xây dựng tại khu hành chính số 5, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ là địa bàn trung tâm xã Bản Nguyên. Trường được thành lập năm 1983, tính đến nay (năm 2019) đã có 36 năm xây dựng và phát triển. Trong những năm học vừa qua, với quan điểm giáo dục “dạy học lấy trẻ làm trung tâm” cùng với việc đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện chương trình GDMN, trường MN Bản Nguyên đã có những bước tiến mới trong việc phát triển và nâng cao chất lượng CSGD trẻ.